CHINH PHỤC MŨI KÊ GÀ

Đây là chương trình Teambuilding được VietnamTeambuilding thiết kế bao gồm 2 chặng thử thách lớn. Để chinh phục được mũi Khe Gà - địa điểm tổ chức Teambuilding thú vị này, các thành viên tham gia phải vượt qua các chặng đường với những thử thách khó khăn.Phải tự bán hàng lấy tiền thuê phương tiện di chuyển, ứng dụng mọi khả năng ẩn tàng trong mỗi cá nhân để xử lý những tình huống bất ngờ do Ban tổ chức sắp đặt trước. Chưa hết, các thành viên phải vượt qua eo biển dài 500m mà chỉ có tinh thần đồng đội mới giúp các thành viên vượt qua một cách dễ dàng.Những đầu mối (clues) trong mỗi chặng sẽ chỉ các đội đến địa điểm tiếp theo hoặc hướng dẫn các đội vượt qua thử thách nào đó.Những thử thách sẽ mô phỏng theo đặc tính văn hóa địa phương.
 
 
                      
   
 
MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
• Phá vỡ bức tường ngăn cách giữa các thành viên trong công ty
• Tạo ra niềm tin tự hào khi làm việc ở công ty
• Khẳng định tầm quan trọng của làm việc nhóm/teamword
• Xây dựng niềm tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển
• Lên tinh thần cho những dự án mới
• Trải nghiệm và xây dựng văn hóa công ty
 
HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Đối với cá nhân:
• Rèn luyện tính cẩn thận,kiên nhẫn
• Rèn luyện tính tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên
• Phát huy khả năng giao tiếp, lãnh đạo
• Biết cách phát huy thế mạnh cá nhân, tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân
 
2. Đối với tập thể
• Xây dựng một tập thể khỏe mạnh, công ty phát triển bền vững
• Xây dựng nhóm năng động, sáng tạo, linh hoạt trong giải quyết vấn đề
• Luôn hướng đến mục tiêu và lợi ích công ty.
 
       
                 
Tin liên quan:
  • 12-01-2016 - TEAMBUILDING LEO NÚI CHINH PHỤC ĐỈNH BIDOUP
  • 23-09-2014 - ĐẠI CHIẾN TRÊN VỊNH LAN HẠ
  • 26-06-2014 - TEAMBUILDING CHINH PHỤC AMAZON NAM CÁT TIÊN
  • 25-06-2014 - THỬ THÁCH ĐẢO LONG SƠN
  • 24-06-2014 - CHINH PHỤC CÚC PHƯƠNG
  • 24-06-2014 - KHÁM PHÁ CỒN ẤU
  • 23-06-2014 - THÁM HIỂM LÀNG CÙ LẦN